Štruktúra ĽZZĽ

Štruktúra ĽZŽĽ

Ľudové zhromaždenie Živých ľudí  –  najvyšší orgán

Veľká porota – 30 členov + 3 náhradníci, rozhodovací a výkonný orgán

Krajské zhromaždenie Živých ľudí – okresní koordinátori – moderátori kraja

Menšia veľká porota (K) – 13 členov

Okresné zhromaždenie Živých ľudí – členovia z daného okresu

Menšia veľká porota (O) – 13 členov

error: Obsah je chránený !! (Content is protected !!)