Činnosť GPO

Globálny plán obnovy planéty Zem

Výstup činnosti pracovnej skupiny GPO

GPO skupiny:

  • Poľnohospodárstvo, potravinárstvo
  • Životné prostredie
  • Zdravotníctvo
  • Školstvo
  • Sociálna oblasť


Poľnohospodárstvo, potravinárstvo

Skupina Poľnohospodárstvo a potravinárstvo sa zaoberá:

Obnovou lesa a prírodných systémov, obnova globálneho ekosystému a zalesnenia planéty

Voľný tok vody cez všetky povolené systémy – prehodnotiť neprirodzené a umelé priehrady, ktoré neprirodzene bránia alebo zadržiavajú vodu

Potravinovou sebestačnosťou

Pestovaním vhodných a zdravých plodín a bylín

Vybudovaním sieti domácich pestovateľov, chovateľov a dodávateľov potravín v rámci okresu, kraja, aj celého Slovenska

Obnovením tržníc na lokálnej úrovni dedín a miest

Obnovou poľnohospodárskych techník priateľských k Zemi – odstránenie všetkých neprirodzených a umelých metód pestovania

Organickou výrobou všetkých potravín


Životné prostredie

Skupina Životné prostredie sa zaoberá:

Likvidáciou a elimináciou rôznych druhov odpadov, toxínov zo vzduchu, vody aj pôdy

Implementáciou vynálezov a patentov do voľnej energie, na obnovy krajiny, na čistenie prostredia, likvidáciu skládok a nebezpečných odpadov, na výrobu ekologických materiálov a pod.

Regenerácia všetkých enviromentálnych a ekologických stavov v prírodných systémoch

Požívanie nových materiálov na ekologické bývanie

Berie do úvahy energetické mriežky krajiny, geopatogénne zóny

Naštartuje energiu pórov, vírov, ktoré sú zanesené, vyčistí ich


Zdravotníctvo

Skupina Zdravotníctvo sa zaoberá:

Vybudovaním diagnosticko-liečebným centrom

Jednotlivé centrá sa môžu od seba líšiť spôsobmi diagnostických metód, ako aj spôsobmi liečebných procedúr, či samotnej liečby

Klient bude mať možnosť vybrať centrum podľa toho, ktorej diagnostickej a liečebnej metóde dôveruje

Jednotlivé centrá budú medzi sebou spolupracovať

Liečenie bude prebiehať na inej úrovni ako doteraz:

Liečenie energiami a pohybom

Liečenie technológiami – budú implementované nové vynálezy a patenty

Liečenie stravou

Zdravé bývanie


Školstvo

Skupina Školstvo sa zaoberá:

Vzdelávaním „celého“ dieťaťa, žiaka

So zameraním na prírodu, kreativitu a umenie, praktické učenie, zážitkové učenie, intuitívne hry na rozvoj pravej a ľavej hemisféry a prepojenie medzi nimi, prácou s energiami či kryštálmi a pod.

Žiaci budú mať radosť z učenia, podporovať sa bude vnútorná motivácia žiaka a nadšenie pre poznávanie sveta, spolupráca žiakov

Vo vyšších ročníkov sa bude podporovať rozvoj myslenia, tvorivosť, podnikavosť, komunikácia a spolupráca a vzájomná podpora v tíme

Do vzdelávania žiakov budú zapojení aj rodičia

Vzdelávanie bude pre všetky vekové skupiny


Sociálna oblasť

Skupina Sociálna oblasť sa zaoberá:

Implementáciou starších medzi rodiny, deti – odovzdávanie skúsenosti, vedomostí múdrosť a vzájomná spolupatričnosť

Uzdravovaním pomocou nových technológií

Prístup k novým liečebným terapiám

Mesačné dávky budú v dostatočnej výške

Podpora pri hľadaní vhodných pozícií v komunitách pri splnení si svojich snov


error: Obsah je chránený !! (Content is protected !!)